Tips när du ska göra en ögonoperation

Pris (2)
Välj rätt (3)
Visa alla

Läkare

Det viktigaste är att välja en duktig läkare. Bra frågor att ställa är hur många ögonoperationer läkaren genomfört och även hur många operationer läkaren genomfört av den typ som du skall genomgå.

Utrustning

Fråga hur gammal utrustningen är som används, den bör inte vara alltför gammal då teknikutvecklingen är snabb.

Garantier

En viktig fråga är vilka garantier kliniken ger efter en ögonoperation. Det är viktigt eftersom en kompletterande operation behöver göras ibland.

De flesta kliniker erbjuder kompletterande behandling utan kostnad om något behöver justeras efter operationen, men garantivillkoren hur länge detta gäller skiljer sig mellan klinikerna. Fråga under hur många år klinikens garantier gäller.

Kampanjer

Pris för samma operation kan skilja mycket. Ofta har någon klinik en kampanj eller lägre priser för någon eller ett par operationsmetoder när de vill öka beläggningen på någon maskin. På Ögonfakta jämförs alla klinikernas priser, här visas även aktuella kampanjpriser.

Betalar företaget?

För personer som har en anställning finns möjligheter att helt lagligt få kostnaden för operationen att bli lägre. Det förutsätter att man talar med sin arbetsgivare och att företaget betalar operationen med din lön. För dig innebär den minskade lönen mindre skatt och för företaget att de förutom en god gärning även får mindre kostnader eftersom de inte betalar arbetsgivaravgift för operationskostnaden. Enligt skattelagstiftningen anses inte detta som en skattepliktig förmån.