Expertpanelen svarar på frågor om ögonoperationer

Här i expertpanelen finner ni svar på de frågor som ofta ställs till Ögonfakta. Experterna är verksamma på några av de främsta klinikerna i Sverige för ögonlaser och synfelskorrigeringar.

En RLE-operation, varar den livet ut?

Ögonfakta
När du gör en RLE-operation då innebär det ett linsbyte, där den lins du har byts ut mot en konstgjord och ditt synfel rättas till. RLE-operationen hjälper däremot inte mot naturliga åldersförändringar som kan påverka synen.

 

Undersökningar och operationer under corona?

Ögonfakta
Samtliga kliniker Ögonfaka har kontaktat har vidtagit åtgärder för att besökare på klinik skall vara säker och förhindra smittspridning av corona.

Man följer dels riktlinjer som har satts upp av Folkhälsomyndigheten och har utöver det egna regler för att öka säkerheten.

Undersökningar och operationer utförs som vanligt, förutsatt att även du som besökare inte har några symptom som tyder på corona.

Går operationen fel om jag rör på huvudet under operationen?

Ögonfakta
Nej. Det som händer om man skulle råka röra på huvudet är att behandlingen avbryts, detta sker med hjälp av en "eye-tracker" som följer ögats rörelser. När huvudet åter är stilla fortsätter behandlingen.

Med nya metoder av laserbehandling för bättre syn, kan det ge biverkning i form av reflexer runt ljuskällor?

Markus Erngrund
Ögonläkare, kirurg
Alla typer av laserbehandlingar medför en viss (liten) risk för ökad ljusspridning runt ljuskällor oavsett metod. Samtliga lasermetoder utvecklas dock kontinuerligt och risken för synstörningar efter en laserbehandling har minskat i och med denna teknikutveckling.

Behövs opereration lika ofta som man behöver byta glasögon?

Ögonfakta
Enligt undersökningar räcker det i nio fall av tio med en behandling för att bli av med sitt synfel.

Kan man göra laseroperation innan man är 18 år?

Ögonfakta
Före man gör en laseroperation skall synen ha stabiliserats och varit stabil under de senaste två åren. Därför har många kliniker en åldersgräns på minimum 18 år före laseroperation får genomföras.

Hur duktiga är vi på ögonoperationer i Sverige?

Ögonfakta
Sverige kan hävda sig väl internationellt och ligger långt framme inom området refraktiv kirurgi.

Hur vet ögonläkaren vilken behandling som är bäst?

Ögonfakta
Före operation görs undersökning inkluderande flera mätningar av ögat. Den information som man får fram ligger till grund för vilken behandling som är bäst för dig.

Hur länge är man ledig från arbetet efter en operation?

Ögonfakta
Merparten av de som genomgått behandling kan arbeta dagen efter. Undantaget är personer som har fått behandling av typ LASEK eller arbetar i miljö där luften är smutsig eller fylld med damm-partiklar. De som fått LASEK-behandling brukar vara tillbaks till arbetet efter en vecka.

Vad är skillnaden mellan de olika RLE-linserna?

Ögonfakta
RLE-linserna brukar delas in i enstyrkelinser och flerstyrkelinser. Enstyrkelinser, som ofta kallas monofokala, hjälper mot synfel på långt håll och man behöver normalt endast läsglasögon. Flerstyrkelinser, som ofta kallas multifokala, de åtgärdar synfel på både kort och långt håll. Det finns flera typer av RLE-linser, vilken typ av lins som är lämplig för dig bestäms utifrån undersökning och önskemål.

Går det att få operation under narkos/sövning?

Markus Erngrund
Ögonläkare, kirurg
De allra flesta klarar av en linsbytesoperation efter tillräcklig information i kombination med lugnande medicin. Om man trots detta önskar bli opererad i narkos är det möjligt, mot extra ersättning, då det finns några kliniker som erbjuder detta.

Ok operera ett öga i taget i stället för bägge samtidigt?

Markus Erngrund
Ögonläkare, kirurg
Det brukar krävas att man opererar båda ögon innan man får full nytta av sina nya multifokala linser. Det är dock inget problem att ta ett öga i taget, men man bör inte vänta allt för länge mellan första och andra ögat.

Gör synfelsbehandling ont/ gör det ont efter behandling?

Carlos Sjöholm
Ögonläkare, specialist på ögonsjukdomar
Behandlingen gör inte ont. Man känner beröring men ingen smärta. Efter en knapp timme upplever man skav, tårflöde, irritation och ljuskänslighet som efter Intralase sitter i några timmar och vid ytbehandlingar såsom ELSA, M-ELSA varar ett par dagar.

Hur länge dröjer det innan synen blir helt bra?

Carlos Sjöholm
Ögonläkare, specialist på ögonsjukdomar
Efter Intralase ser 95% av de opererade ögonen lika bra som dagen innan, fast dagen efter och utan glasögon. De allra flesta återgår till normalt arbete dagen efter. Undantag kan vara oren eller dammig miljö. När det gäller ELSA och M-ELSA kan läkningstiden ta upp emot någon vecka innan synen är välfungerande.

Oavsett behandlingsmetod brukar man säga att efter några månader är synen stabil.

Jag undrar om min mor 84 år med gula fläcken kan få bättre syn med laserbehandling

Markus Erngrund
Ögonläkare, kirurg
Synkorrigerande laserbehandling (ReLEx Smile, LASIK & Ytbehandling) vänder sig framför allt till åldersgruppen 20-45 år och kan bara korrigera synfel som också kan korrigeras med glasögon. Om man har en synnedsättning pga "gula fläcken" så brukar den inte kunna korrigeras fullt med glasögon och då hjälper inte heller någon av dessa laserbehandlingar.

Kan jag bli opererad med mina "problemögon", -18 på ena ögat och -15,25 på det andra. Dessutom skelar jag lite?

Markus Erngrund
Ögonläkare, kirurg
För dessa grader av synfel rekommenderas ICL, vilket kan liknas med en kontaktlins som opereras in i ögat. Mer info om denna teknik och hänvisning till samtliga kliniker i Sverige som utför ICL-kirurgi finns på www.visianinfo.eu/sv-se. En ICL-operation hjälper dock vanligtvis inte mot skelningsbesvär.

Kan båda ögonen behandlas på samma dag?

Carlos Sjöholm
Ögonläkare, specialist på ögonsjukdomar
Idag erbjuder vi behandling av båda ögonen oavsett metod.

Är resultatet av en ögonoperation bestående?

Ögonfakta
En ögonoprerationen som åtgärdar ett brytningsfel innebär en bestående korrektion av synfelet. Det är viktigt att synen är stabil i minst ett år före ingreppet. De allra flesta människor är stabila i sin refraktion i 20-års åldern.

Kan vissa ögonsjukdomar begränsa behandling med ögonlaser?

Ögonfakta
Detta är något man får diskutera med sin ögonläkare/optiker, om en sjukdom är en begränsning. Några exempel som man bör ta upp är om man har torra ögon, då vissa tillstånd kan vara ett hinder för Lasik då ögat efter detta ingrepp blir mer torrt under läkeperioden. En annan faktor som undersöks före operation är om det är högt tryck i ögat, vilket kan vara en symptom på att man inte ska skall utföra en ögonlaseroperation.

Även förändringar i hormonbalansen i samband med graviditet och amning är något som man behöver ta ställning till.

Det finns även andra speciella sjukdomar kan också vara ett hinder. Under förundersökningen kontrollerar sköterskan eller optikern om du har någon sjukdom som kan påverka, så att du kan få ett besked vad som gäller i just ditt fall.