Vem kan opereras för att få bättre syn?

Efterhand som tekniken för ögonoperationer och ögonlaserbehandlingar utvecklats, kan även fler typer av synfel behandlas. Fyra av fem personer som besöker en ögonklinik kan få hjälp. Ögonläkare eller optiker undersöker om du är lämplig för behandling. Undersökningen är ganska omfattande, ditt synfel, ögats tryck och om ögonen är friska kontrolleras samt hornhinnans topografi och tjocklek för bedömning av vilken behandling som är bäst. Metoderna förfinas efterhand och nya metoder tillkommer vilket gör att fler personer idag än tidigare kan behandlas som är närsynta, översynta eller har problem med ålderssynthet eller astigmatism.

Ögonoperationer utförs inte på unga människor, då ögat skall ha "växt färdigt". Det skiljer sig mellan klinikerna vilken lägsta ålder man kräver för att utföra en ögonoperation, normalt är denna ålder mellan 18-20 år. Vårdguiden 1177.se anger exempelvis att man bör ha fyllt 20 år.

Ögonlaserbehandling eller ögonoperation ger för de flesta lika bra syn och ofta bättre syn än alternativet att använda glasögon eller linser. När läkningstiden efter en behandling är över är effekten permanent (exempelvis ett brytningsfel). En ögonlaserbehandling hjälper däremot inte mot kommande naturliga försämringar av synförmågan kopplade till ålder. För de som fått synförsämring på grund av ålderssynthet finns idag behandling via RLE för att bli glasögonfri, se nedan.

Det skiljer mellan klinikerna vilka synfel de kan behandla, beroende på att man använder olika metoder och utrustning. Idag behandlar kliniker synfel som översynthet upp till +10D, närsynthet till -18D och astigmatism upp till 6D.

När kan ögonoperation vara olämplig?

En individuell bedömning görs alltid före ögonlaserbehandling eller ögonoperation. Några av de orsaker som kan medföra att en behandling ej rekommenderas är:

  • på grund av ålder, du bör vara minst 18 år
  • ett synfel som inte är stabilt, det bör ha varit stabilt i två år
  • synfelet är mer än +10D vid översynthet, -18D vid närsynthet eller 6D vid astigmatism.
  • har näthinnesjukdom eller annan ögonsjukdom som grön starr
  • immunsjukdom
  • för tunn hornhinna
  • graviditet
  • diabetes, sjukdomen bör vara väl kontrollerad vid behandling

Glasögonfri vid 45 års ålder via RLE

Slippa glasögon genom att ersätta ögats egen lins med en konstgjord, det låter lite för bra för att vara sant. Tekniken, som kallas RLE, har funnits i cirka 20 år, men det är först nu som vi i större antal börjar använda operationen i Sverige. Orsaken är utvecklingen av den konstgjorda linsen som ersätter ögats egen lins.

Principen med den konstgjorda linsen är att den ger flera fokus. Hjärnan lär sig intuitivt hur man skall få skarp och klar syn på alla avstånd.

Operationen är i första hand för de som har fyllt 45 år, då ögats egen lins börjar bli stelare och många börjar få svårt att läsa liten text. RLE-operationen går till på samma sätt som en ögonstarroperation, där ögats egen lins vid pupillen byts ut mot en ny. Den stora skillnaden är att i stället för en enklare plastlins som används vid starroperation, används vid RLE en högteknologisk plastlins. Idag använder vi tredje generationens RLE linser.

Operationen utförs på samma sätt som en gråstarroperation, normalt genom titthålsteknik där man via två små hål på ett par millimeter utför operationen. Operationen av ett öga tar cirka 15 minuter.

Efter en RLE operation behöver 85 % aldrig mer glasögon. Resterande 15 % behöver glasögon endast vid seende på något avstånd, exempelvis framför en datorskärm.

Effekten av ett synkorrigerande linsbyte varar livet ut.

Efter en RLE operation kan man aldrig få grå starr eftersom man använder en konstgjord lins.