Metoder för ögonoperationer och ögonlaser

Vid förundersökningen på ögonklinik får du information om dina ögon är lämpliga att opereras, samt vid positivt svar rekommendation vilken behandlingsmetod som blir bäst.

Nedan följer beskrivning på de vanligaste operationerna:

LASIK (använder laser) – för de med närsynthet, översynthet eller astigmatism 

Lasik är en av de vanligaste behandlingsmetoderna som passar flest personer. Den korta läkningstiden är en fördel, normalt har de flesta en bra syn redan dagen efter operationen och kan arbeta och köra bil, men förbättringen fortsätter i flera dagar. Större synfel och högre ålder innebär normalt längre läkningstid.

Själva operationen går till så att ögat först bedövas med droppar. En klämma ser till att ögat hålls öppet och en liten ”vakum-sug” på ögat gör att det hålls helt stilla. Ögat får fokusera på en blinkande punkt.

Lasern skadar inte ögat eftersom det finns en inbyggd datorkamera (kallas eye-tracker-funktion) som stannar eller följer efter ögat om du tittar bort.

Med Lasik görs en flik ytterst på hornhinnan, fliken viks åt sidan som ett lock. Lasern formar om den främre delen av ögat så att synfelet korrigeras. Hornhinnefliken viks tillbaka där den fäster snabbt.

Själva laserbehandlingen tar mellan 5-90 sekunder.

Med denna metod kan oftast bägge ögonen opereras samtidigt. Normalt slipper 95 % av personer som gör denna behandling glasögon eller linser. Personer i medelådern och äldre kan behöva läsglasögon.

FS-LASIK (använder laser) - vidareutveckling av LASIK 

Det har utvecklats flera typer av laser-operationer, och FS-LASIK är en vidareutveckling av traditionell LASIK-behandling.

En skillnad mot LASIK är att här används inga mekaniska instrument för att göra fliken i ögat, locket formas med hjälp av en laser. En annan laser formar den främre delen av ögat så att synfelet korrigeras, Därefter läggs locket på plats som fäster snabbt. En fördel med FS-LASIK är att även tunna hornhinnor kan behandlas och locket kan göras tunnare.

FS-Lasik gör inte ont och de flesta kan köra bil och arbeta dagen efter operationen med bra syn.

LASEK (använder laser) – för de med närsynthet, översynthet eller astigmatism 

Lasek är en vanlig metod för de som har stora synfel och en tunn hornhinna. Denna metod är en vidareutveckling av PRK.

Själva operationen går till så att ögat först bedövas med droppar. En klämma ser till att ögat hålls öppet.

Själva behandlingen går förenklat till så att hornhinnans yttersta cell-lager förs åt sidan med hjälp av en svag alkohollösning. Synfelet korrigeras därefter med hjälp av laser.

Under operationen läggs en ”ring” på ögat. Ringen fylls med en svag alkohollösning i ca 40 sekunder. Ögat får därefter fokusera på en blinkande punkt. Lasern skadar inte ögat eftersom det finns en inbyggd datorkamera (kallas eye-tracker-funktion) som stannar eller följer efter ögat om du tittar bort. Själva laserbehandlingen tar mellan 5-90 sekunder.

För att läkningen skall gå fortare och minska obehag så läggs en mjuk bandagekontaktlins på ögat under några dagar efter operationen.

Det förekommer att personer får en känsla av ”skräp” i ögonen eller ont under några dagar efter operationen, andra upplever reducerad syn på kvällarna, så kallad dimsyn. Efter normalt fem dagar ser de flesta så bra att man kan göra vardagliga sysslor. Efter ca 3 månader är synskärpan normalt helt stabil.

ReLEx SMILE (använder laser) – för de med närsynthet, med eller utan astigmatism 

ReLEx SMILE är en ny typ av laserbehandling där man använder sig av femtosekundlasern för hela ingreppet (samma typ av laser som formar locket vid laserbaserad LASIK). Den korta läkningstiden är en fördel. Normalt har de flesta en bra syn redan dagen efter operationen och kan arbeta och köra bil, men förbättringen fortsätter i flera dagar.

Själva operationen går till så att ögat först bedövas med droppar. En klämma ser till att ögat hålls öppet och en liten ”vakum-sug” håller ögat helt stilla under laserbehandlingen. Ögat får fokusera på en blinkande punkt, och man kan se under hela ingreppet.

Femtosekundlasern formar en kort tunnel med en öppning på några få millimeter och en tunn skiva inuti hornhinnan. Kirurgen plockar därefter ut skivan genom tunneln vilket omformar främre delen av ögat så att synfelet korrigeras. Behandlingen kräver således inget lock utan kan mer liknas med titthålskirurgi.

Själva laserbehandlingen tar ca 40 sekunder oavsett synfel.

Med denna metod kan oftast båda ögonen opereras samtidigt. Normalt slipper 95% av personer som gör denna behandling glasögon eller linser. Personer i medelåldern och äldre kan behöva läsglasögon.

RLE - för de med ålderssynthet, närsynthet, översynthet och/eller astigmatism 

När man kommer upp i medelådern minskar ögats lins i flexibilitet och många får problem med synen. Alternativen för de som drabbats av ålderssynthet har varit begränsade. De traditionella metoderna vid ögonlaserbehandling är inte lämpliga när ögat befinner sig i en förändringsfas. En relativt ny möjlighet är en RLE-operation med högteknologiska linser som aldrig behöver bytas och som ger god syn på flera avstånd om man väljer en lins som ger flera fokus. Denna metod brukar läkarna rekommendera när man blivit 40 år eller äldre.

Det har hänt mycket de senaste åren avseende vidareutveckling av den konstgjorda linsen som används vid RLE-operation. Vilken typ av lins som är bäst för dig avgörs vid förundersökning av läkare eller optiker. De vanligaste linstyperna är:

  • monofokala linser (med ett fokus per lins)
  • multifokala linser (med mer än ett fokus per lins)

Vid operation med monofokala linser undersöker man om man kan få fokus på både nära och långt håll genom något som kallas monovision. Det fungerar så att via det ledande (dominanta) ögat fokuseras synen på långt håll och på det andra icke dominanta ögat fokuseras synen på nära håll. Om detta är en lösning som passar ens egna ögon kan man testa före via kontaktlinser som man fått av optiker.

Multifokala linser delar upp ljusstrålar som kommer in i ögat i vanligtvis två eller tre fokus, med syfte att kunna se bra både på långt håll och nära håll utan glasögon. En del personer som gör operation via multifokala linser behöver komplettera med läsglasögon.

Vilken typ av lins som passar just dig, det är något som undersöks vid förundersökningen. 

Operationsmetoden som används vid RLE-operation är en av världens vanligaste eftersom ålderssynthet åtgärdas på samma sätt som grå starr. Efter utförd RLE operation kan man inte få grå starr.

Före operation bedövas ögat med ögondroppar. En ögonlockshållare sätts därefter innanför ögonlocket för att man inte skall blinka. Ett mindre snitt görs vid hornhinnans sida varefter den egna linsen tas bort. En ny konstgjord lins placeras på samma ställe som den gamla linsen. Hela operationen tar ungefär 15 minuter. Efter operation behövs inget förband över ögat. En kontroll sker ett par veckor efter operation och normalt en avslutande kontroll ytterligare några månader senare.

Efter en RLE-operation upplever en del personer reflexer runt ljuskällor, andra ett försämrat mörkerseende, men detta försvinner oftast med tiden.

Efter en RLE operation behöver 85 % aldrig mer glasögon. Resterande 15 % behöver glasögon endast vid seende på något avstånd, exempelvis framför en datorskärm. Effekten av ett synkorrigerande linsbyte varar livet ut..

ICL - för många typer av synfel 

Med en ICL-operation kan många synfel åtgärdas, även de som har stora synfel, exempelvis översynthet upp till +10D, närsynthet till -18D och astigmatism upp till 6D.

Vid en traditionell ICL-operation förbehandlas regnbågshinnan två veckor före operation med laser. Idag finns nyare metoder som gör att denna laserbehandling inte behövs.

Vid operation behåller man sin egen lins, en ny tunn extralins placeras bakom pupillen. Den nya linsen placeras i den bakre kammaren, framför ögats egen lins innanför regnbågshinnan. Den nya linsen gör att ögats brytning av ljuset kan korrigeras så att synskärpa uppnås. Ingreppet tar ungefär 15 minuter och operationen görs under droppbedövning. Vid ICL- operation opereras ett öga i taget, vanligtvis med två veckors mellanrum.

ICL är en operationsmetod som ger en permanent lösning. Möjlighet finns att byta lins om det skulle behövas.