Är ögonoperationer farligt?

Här kommer svar på de vanligaste frågorna om riskerna med ögonoperation och vilka risker som finns vid de vanligast förekommande ögonoperationerna.

Det hade varit önskvärt om det fanns en undersökning från exempelvis Socialstyrelsen med information om risker vid olika typer av operationer, men någon sådan finns inte. Vi har samlat in information från olika undersökningar och intervjuat ögonläkare.

En av de vanligaste frågorna som kommer till Ögonfakta är om man kan bli blind vid en laseroperation eller annan typ av ögonoperation för att få bättre syn. Det finns inte något känt fall där denna typ av ögonoperation fått till resultat att någon blivit blind. Det händer i sällsynta fall att resultatet av operationen inte blir så bra som man förväntat sig eller att ögat blivit infekterat. Om ett öga som blivit infekterat inte behandlas, finns risk för sämre syn som riskerar att bli permanent.

En annan vanlig fråga är vad som händer om man råkar titta bort eller röra på huvudet under laseroperationen. I lasern finns en inbyggd eye-tracker-funktion, lasern följer ögats rörelser om du tittar bort eller så stannar lasern.

En annan vanlig fråga är om det gör ont att göra en ögonoperation. Själva operationen gör inte ont eftersom ögat är bedövat med ögondroppar. Det gör normalt inte heller ont efter operationen, en del patienter känner en form av skav i ögat och detta kan mildras med receptfria droppar. Det finns en operation där man får ont efter operation och det är LASEK, här försöker man minska smärtan med ögondroppar och tabletter.

Den vanligaste frågan är vilka är riskerna vid ögonoperation. Alla kirurgiska ingrepp innebär en risk för komplikationer. Efterhand som utrustningen som används vid ögonoperation blivit bättre och större erfarenhet erhållits, har även resultaten av ögonoperationer blivit bättre. Vid en del operationer blir inte resultatet som förväntat, vanligast är detta vid väldigt stora synfel och ofta kan ögonläkaren förvarna om detta före en operation. Det man gör då är en korrigerande operation, denna ingår hos de flesta kliniker utan kostnad.

RISKER VID ÖGONLASER

Problem förekommer efter operation med torra ögon och sämre mörkerseende, det går normalt över efter ett par månader.

Vid vissa laseroperationer finns risk för ett mikroveck på ”locket” som görs under själva operationen. Detta problem är vanligast för personer med kraftig närsynthet. Vecken orsakar normalt inte sämre syn, men i mindre än en procent av fallen ger de en synstörning och vecket behöver slätas ut. Det åtgärdar man genom att lyfta på locket och omplacera det.

Mellan 5 – 10 % av de som gjort en laserbehandling behöver göra en kompletterande laserbehandling för att finjustera resultatet, denna åtgärd är vanligast bland de som har stora synfel.

RISKER VID RLE

En RLE-operation brukar jämställas med en gråstarroperation eftersom de utförs på samma sätt. Gråstarroperationer räknas som en av världens säkraste operationer, men även här kan problem uppstå.

Ungefär en av hundra som opererats får en svullnad vid gula fläcken, för cirka en av hundra som är extremt närsynta eller översynta finns en ökad risk för näthinneavlossning som går att operera. Vissa kan efter en RLE-operation behöva komplettera med en laserbehandling på grund av hinnan bakom den konstgjorda linsen blivit disig, en laserbehandling korrigerar detta.

Efter en RLE-operation upplever en del personer reflexer runt ljuskällor, andra ett försämrat mörkerseende, men detta försvinner oftast med tiden. Vid användning av trifokala linser är det färre personer som får reflexer runt ljuskällor än vid multifokala linser. 

RISKER VID ICL

Efter en ICL-operation har det förekommit att enstaka patienter har fått en kortvarig tryckstegring, att en lins behövt bytas p.g.a. felaktig styrka, att linsen behöver bytas för att den är för lång eller kort eller en mindre kompletterande laserbehandling behövs.

En procent av de patienter som opererats med ICL har utvecklat gråstarr tidigare än förväntat med tanke på ålder. Eftersom risken för gråstarr är större hos patienter över 45 - 50 år, rekommenderar flera kliniker inte ICL-operation till personer över denna ålder.